ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Основні документи і матеріали Конгресу будуть опубліковані у спеціальній збірці. До публікацій у збірці пред’являються певні вимоги.

Матеріали (статті) за тематикою «ЕТЕВК-2020» можуть подаватися будь-якою з трьох мов: українською, російською або англійською. Однак назва статті, автори, установа та стисла анотація (в якій відображується суть розглянутої проблеми) на усіх  3-х мовах розміщуються на початку статті.

Для набору тексту застосовується шрифт «Time New Roman» розміром 12 пт із одинарним міжрядковим інтервалом. Таблиці і рисунки повинні бути чіткими, розташуватися у тексті після посилання на них і бути доступними для форматування. Перелік використаних літературних джерел бажано скоротити до 5-6 посилань. На окремій сторінці додаються контактні реквізити одного з авторів публікації.

Зразок оформлення публікацій можна знайти за посиланням.

Матеріали для публікації передаються тільки в електронному вигляді за електронною адресою: etevk@nikti.org.ua.

Рішення щодо публікації приймає редакційна група Конгресу.

Термін подачі матеріалів для публікації у збірці – до 17 квітня 2020 року.

З питань публікацій можна звертатися за телефоном +38(044)248-23-55 (Кравченко Ніна Дмитрівна).