РЕЗОЛЮЦІЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ
X Міжнародного Конгресу «ЕТЕВК-2015»
«Екологія, Технологія, Економіка, Водопостачання, Каналізація»
8-12 червня 2015 р., м. Іллічівськ
З текстом резолюції ви можете ознайомитись нижче, або завантажити за цим посиланням.

8-12 червня 2015 року в м. Іллічівськ Одеської області відбувся X Міжнародний конгрес та Технічна виставка «ЕТЕВК-2015» (Екологія, Технологія, Економіка, Водопостачання, Каналізація).
Його відвідало більш ніж  318  делегатів з України, країн близького та далекого зарубіжжя.
Під час конгресу на пленарних і секційних засіданнях було представлено понад  45 доповідей  та повідомлень, присвячених питанням підвищення рівня та якості водопостачання та водовідведення, енерго- та ресурсозбереження, стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств, вдосконалення системи управління, покращення інвестиційного клімату та ін.
На Виставці, яка відбулася паралельно з Конгресом, було представлені новітні види технологічного обладнання  135 вітчизняних та іноземних фірм та організацій.

Заслухав і обговорив  доповіді, ознайомившись з експозицію виставки  учасники форуму відмічають:

 • за два роки з моменту попереднього Конгресу проведено значну роботу з реформування водопровідно-каналізаційного господарства, удосконалення нормативно-правової бази;
 • почав ефективно  працювати центральний орган виконавчої влади у сфері житлового будівництва і комунальних послуг – Національна комісія здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг (зараз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
 • продовжена  реалізація програми «Питна вода України» відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки»;
 • розроблено проект Закону України «Про Загальнодержавну програму реконструкції та розвитку централізованих систем водовідведення населених пунктів України» на 2012-2020 роки;
 • затверджені технологічні стандарти витрат питної води; втрат питної води в системах водопостачання та водовідведення;

Знаходиться в процесі розробки:

 • основні  принципи  розробки технологічних  регламентів  підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

Однак, технічний стан об’єктів  водопостачання залишається складним. Амортизація основних засобів складає в середньому – 54 %. Особливу стурбованість викликає якість проектування, реконструкції і будівництва систем водопостачання та водовідведення, низький рівень виконання яких призводить до неефективного використання капітальних вкладень. Процес розвитку галузі також стримується через недоліки існуючої системи управління, яка вже не відповідає вимогам сьогодення. На підставі обговорення та дискусій, що відбулись під час Конгресу,  визначені  основні напрямки  розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема:

 • розширення охоплення населення послугами водопостачання та водовідведення;
 • забезпечення цілодобового питного водопостачання для населення;
 • поступове підвищення якості питної води;
 • досягнення нормативно якості очищених стічних вод;
 • впровадження методів обробки та утилізації осадів стічних вод з їх наступним корисним використанням (як джерело енергії, добрив і т.п.);
 • підвищення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів, застосування альтернативних джерел енергії;
 • забезпечення фінансової стабілізації сектору шляхом поетапного корегування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення (беручи до уваги інвестиційну складову);
 • цільове і ефективне використання державного та місцевих бюджетів, що виділені для розвитку і реконструкції систем водопостачання та водовідведення;
 • залучення інвестицій, грантів і сприятливих кредитів для розробки та впровадження пілотних інноваційних проектів з використанням новітніх енерго-ресурсозберігаючих технологій;
 • вдосконалення та подальший розвиток системи управління підприємствами водо провідно-каналізаційного господарства;
 • відновлення державної політики у сфері науково-технічного прогресу в галузі та підготовка кваліфікованого персоналу;
 • створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва устаткування для підприємств водопровідно-каналізаційного сектору;
 • покращення інформаційної обізнаності населення про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Для виконання поставлених завдань звернутися з проханням до: Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити 100 % фінансування заходів, передбачених у програмі «Питна вода України» на 2011-2020 роки»;
 • створити умови для заохочення впровадження заходів з енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії (“зелений тариф”);
 • прийняти Загальнодержавну програму реконструкції та розвитку централізованих систем водовідведення населених пунктів України.

Мінрегіону України:

 • внести зміни до програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, виокремив серед пріоритетів поліпшення водопостачання – підвищення охоплення населення послугами централізованого водопостачання і 24-годинний режим подачі води споживачам, а також наукове супроводження у програм та підготовку висококваліфікованого персоналу;
 • удосконалення нормативно-правового регулювання для забезпечення науково обґрунтованих розрахунків окремих статей собівартості послуг з водопостачання та водовідведення;
 • визначати порядок використання коштів державного бюджету, призначених для підприємств ВКГ, перед початком фінансового року;
 • посилити контроль за цілеспрямованим та ефективним використанням коштів, виділених для розвитку водопостачання та водовідведення;
 • сприяти залученню кредитів від міжнародних фінансових організацій для розвитку систем водопостачання та водовідведення;
 • розробити єдиний порядок і рекомендації щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій;
 • підготувати рекомендації стосовно удосконалення системи управління на підприємствах ВКГ з урахуванням наявного світового та вітчизняного досвіду;
 • розробити рекомендації зі створення регіональних компаній;
 • опрацювати заходи щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для обслуговування систем водопостачання та водовідведення;
 • укласти договори з відповідними науковими організаціями з метою підвищення кваліфікаційного рівню персоналу підприємств ВКГ;
 • створити базу даних новітніх технологій, обладнання, матеріалів тощо та їх виробників для підприємств ВКГ;
 • організувати видавництво тематичного каталогу нової техніки і технологій для водопостачання і водовідведення;
 • провести адаптацію правової бази для забезпечення прерогативи вітчизняних виробників обладнання та матеріалів для галузі ВКГ;
 • постійно сприяти розробленню та впровадження нових технологій і обладнання для очищення та дезінфекції питної і стічних вод;
 • розробляти і здійснювати заходи для зниження витоків та нераціональних витрат води у системах водопостачання;
 • сприяти проведенню конгресів, форумів, семінарів та інших цільових заходів, присвячених вирішенню питань водопровідно-каналізаційного господарства.

МОЗ України:

 • разом з Мінрегіоном України терміново обговорити та прийняти рішення щодо перенесення терміну впровадження II-го етапу ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» до 2020 року з метою розробки та апробації відповідних методів контролю якості води в реальних умовах.

НКРЕКП:

 • прискорити поетапне підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно виправданого рівня.

Обласних та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування:

 • забезпечити реалізацію державної політики щодо цілодобового водопостачання населення;
 • розробити програми, передбачивши у них конкретні заходи, спрямовані на підвищення охоплення населення послугами водопостачання/водовідведення, перехід до цілодобової подачі води, застосування ресурсозберігаючих технологій та обладнання;
 • забезпечити комплексний підхід до розвитку систем водопостачання, шляхом реалізації заходів, передбачених відповідними програмами розвитку та схемами оптимізації систем водопостачання/водовідведення;
 • забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації, потрібної для розвитку систем водопостачання/водовідведення;
 • забезпечити розробку техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів та іншої необхідної документації для залучення кредитної та іншої фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій;
 • у рамках своїх повноважень прийняти економічно обґрунтовані тарифи на послуги водопостачання/водовідведення;
 • долучитися до створення регіональних водних компаній;
 • постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, регулярно організовувати прес-конференції із запрошенням ЗМІ, виїзди на об’єкти водопроводу та каналізації та інші заходи для покращення іміджу галузі.

Місцевих органів влади:

 • забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для розвитку і реконструкції систем водопостачання та водовідведення.

 Підприємств ВКГ:

 • розробити схема оптимізації систем водопостачання та водовідведення, визначивши як пріоритетні такі завдання: забезпечення цілодобової подачі води, поліпшення якості питної води та очищених стічних вод, підвищення ефективності та ресурсозбереження функціонування систем водопостачання/водовідведення;
 • вирішити питання стосовно організації здійснення аналізів води відповідно до вимог діючих СанПіН 2.2.4-171;
 • постійно інформувати споживачів про якість питної води та ситуацію на місцевому підприємстві ВКГ.

Учасники конгресу вважають за доцільне провести наступний XI Міжнародний конгрес і Технічну виставку у травні-червні 2017 року у м. Іллічівськ Одеської області.  

One thought on “РЕЗОЛЮЦІЯ

 1. КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ” підтримує резолюцію міжнародного конгресу і спдівається на фундаментальний підхід до вирішення поставлених питань від усіх учасників: влади, громад, підпрємств ВКГ, бізнесу …

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>