РЕЗОЛЮЦІЯ

РЕЗОЛЮЦІЯ
XII Міжнародного Конгресу «ЕТЕВК-2019»
«Екологія, Теплопостачання, Енергозбереження, Водопостачання, Каналізація»
10-14 червня 2019 р., м. Чорноморськ
З текстом резолюції ви можете ознайомитись нижче, або завантажити за цим посиланням.

10-14 червня 2019 року в м. Чорноморськ Одеської області відбувся Міжнародний конгрес та Технічна виставка «ЕТЕВК-2019» (Екологія, Теплопостачання, Енергозбереження, Водопостачання, Каналізація), у якому взяли участь делегати з України та інших зарубіжних країн. Під час конгресу в рамках платформ і круглих столів було обговорено найактуальніші проблеми у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення від вирішення яких залежить подолання кризи у цих галузях та їх подальший сталий розвиток. Також були розглянуті не менш важливі питання стосовно поводження з відходами, енергозбереження, розвитку сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання, отримання коштів міжнародних фінансових організацій та інші. На Технічній виставці, що проходила паралельно з Конгресом, було представлено новітні зразки технологічного обладнання, представлені сучасні програмні комплекси для управління системами, як українських, так і іноземних фірм та організацій. Після обговорення та дискусій, що відбулися в рамках Конгресу, ознайомившись з експозицію виставки  учасники форуму відзначають:

 •  за 2 роки від попереднього конгресу відбулись значні зміни у законодавстві яке стосується взаємовідносин у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема були прийняті Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», нові редакції Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Крім того, було прийнято ряд підзаконних нормативних актів, зокрема:

 • Правила приймання стічних вод у міські системи каналізації;
 •  Нова редакція Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;
 • Методика визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води;
 •  Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг;
 • Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами;
 •  Національний план управління відходами.

Прийняття зазначених підзаконних нормативних актів сприяла якісним змінам у відносинах між споживачами послуг та підприємствами житлово-комунального господарства, але в той же час значна кількість питань залишається неврегульованими. Розроблені та готові до прийняття наступні нормативні акти:

 • Закон України «Про водовідведення»;
 • Нова редакція ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
 • Правила користування системами водопостачання та водовідведення;
 • Правила експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
 • Порядок і методика розрахунку технологічних витрат і втрат води у внутрішньобудинкових мережах;
 • Нова редакція Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України.

Найскоріше прийняття зазначених нижче документів значно покращить взаємовідносини  між учасниками сфери ЖКГ:

 • Національна стратегія розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України;
 • План імплементації вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та Директиви Ради ЄС 98/83/ЄС про Якість питної води призначеної для споживання людиною;
 • Розробка інших підзаконних актів, передбачених Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України «Про водовідведення»;
 • Приведення у відповідність Наказ №57 Мінрегіону України “Про порядок розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів” до вимог Закону України “Про СЕО”.

За результатами обговорення та дискусій, що відбулись під час Конгресу,  визначені  основні напрямки  розвитку житлово-комунального господарства, зокрема:

 • розширення охоплення населення послугами централізованого водопостачання та водовідведення та теплопостачання;
 • забезпечення цілодобового питного водопостачання для населення;
 • поступове підвищення якості питної води та досягнення нормативної якості очищених стічних вод;
 • збільшення знань про розподільні мережі, шляхом створення геоінформаційних систем;
 • впровадження методів обробки та утилізації осадів стічних вод з їх наступним корисним використанням (як джерело енергії, добрив і т.п.);
 • впровадження альтернативних джерел теплової та електричної енергії;
 • створення інфраструктури управління відходами (підприємств сортування, переробки, обробки та утилізації побутових відходів);
 • створення ринку реалізації вторинної сировини;
 • підвищення ефективності використання  матеріальних та енергетичних ресурсів на підприємствах ЖКГ;
 • забезпечення стабілізації фінансово-економічного стану підприємств галузі;
 • забезпечення підприємств необхідною нормативною документацією;
 • створення прозорих шляхів залучення кредитів та ефективних механізмів їх повернення;
 • вдосконалення та подальший розвиток системи управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та підприємств теплопостачання;
 • відновлення державної політики у сфері науково-технічного прогресу в галузі та підготовка кваліфікованого персоналу;
 • створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва устаткування для підприємств житлово-комунального господарства;
 • покращення інформаційної обізнаності населення про послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, управління відходами;
 • забезпечення ефективної комунікації між усіма учасниками процесу надання та споживання комунальних послуг, доведення інформації про законодавчі зміни в галузі та шляхи їх практичної реалізації;
 • контроль у сфері житлово-комунального господарства.

Для виконання поставлених завдань звернутися з проханням до:

Верховної ради України:

 • сприяти прийняттю Закону України «Про водовідведення»;
 • внести зміни до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з визначенням джерел фінансування заходів зі встановлення вузлів комерційного обліку води і теплової енергії;
 • сприяти внесенню змін до Закону України «При питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
 • сприяти прийняттю Закону України «Про управління відходами» з врахуванням зауважень Мінрегіону;
 • сприяти внесенню змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Мінрегіону України:

 • посилити контроль за цілеспрямованим та ефективним використанням коштів, виділених з державного бюджету для розвитку житлово-комунального господарства;
 • сприяти залученню кредитів від міжнародних фінансових організацій для розвитку систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
 • розробити єдиний порядок і рекомендації щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій;
 • підготувати рекомендації стосовно удосконалення системи управління на підприємствах ЖКГ з урахуванням наявного світового та українського досвіду;
 • розробити рекомендації зі створення водних компаній, компаній з теплопостачання, компаній з поводження з твердими побутовими відходами для об’єднань територіальних громад, здійснювати централізовану підготовку відповідного персоналу;
 • опрацювати заходи щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для обслуговування систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
 • сприяти Асоціації «Укрводоканалекологія» в організації навчання спеціалістів;
 • підготувати та затвердити нормативно-правові акти, які дозволять акредитацію хіміко-бактеріологічних лабораторій водопровідно-каналізаційного господарства;
 • провести адаптацію правової бази для забезпечення прерогативи вітчизняних виробників обладнання та матеріалів для галузі ЖКГ;
 • постійно сприяти розробленню та впровадженню нових технологій і обладнання для оптимізації виробничих процесів підприємства ЖКГ;
 • розробляти і здійснювати заходи для зниження витоків та нераціональних витрат води у системах водопостачання, а також втрат теплової енергії з систем теплопостачання та систем постачання гарячої води;
 • сприяти в прийнятті ДСТУ «Вузли обліку води»;
 • в поточному році затвердити Концепцію розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;
 • сприяти проведенню конгресів, форумів, семінарів та інших цільових заходів, присвячених вирішенню питань житлово-комунального господарства.

МОЗ України:

 • прийняти нову редакцію ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», розробити та прийняти відповідний план імплементації;
 • спільно з Мінрегіоном звернутися до Мінекономрозвитку з проханням розробки ДСТУ, щодо контролю якості води.

НКРЕКП:

 • забезпечити удосконалення нормативної бази стосовно тарифоутворення для ліцензіатів, у тому числі шляхом поступового впровадження стимулюючого тарифу;
 • розрахувати разом з водоканалами розмір збитків підприємств по незалежних від них причинах, у зв’язку з відсутністю тарифів на 2019 рік та неможливістю встановлення на 2020 рік тарифів для багатоквартирних будинків (біля 80% споживачів водоканалів );
 • звернутись разом з Мінрегіоном до Мінфіну про відшкодування збитків підприємствам через відсутність в тарифах необхідних коштів шляхом надання субвенції з різниці в тарифах;
 • запропонувати разом з Мінрегіоном механізм відшкодування підприємствам понаднормативних втрат по незалежних від них причинах та знайти механізм фінансування заходів по їх зниженню;
 • удосконалити порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого тарифоутворення.

 Обласних та районних державних адміністрацій:

 • розробити місцеві програми у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, передбачивши у них конкретні заходи, спрямовані на підвищення охоплення населення послугами водопостачання/водовідведення та теплопостачання, перехід до цілодобової подачі води, застосування ресурсозберігаючих технологій та обладнання;
 • прийняти у рамках своїх повноважень економічно обґрунтовані тарифи на послуги водопостачання/водовідведення, теплопостачання та послуги постачання гарячої води;
 • долучитися до створення регіональних водних компаній;

Місцевих органів влади:

 • забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для розвитку і реконструкції систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
 • забезпечити комплексний підхід до розвитку систем теплопостачання, водопостачання, шляхом реалізації заходів, передбачених відповідними програмами розвитку та схемами оптимізації водопостачання/водовідведення та систем теплопостачання;
 • забезпечити розробку техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів та іншої необхідної документації для залучення кредитної та іншої фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій;
 • забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації, потрібної для розвитку систем водопостачання/водовідведення, теплопостачання;
 • прийняти у рамках своїх повноважень економічно обґрунтовані тарифи на послуги водопостачання/водовідведення та теплопостачання;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед населення, регулярно організовувати прес-конференції із запрошенням ЗМІ, виїзди на об’єкти ЖКГ та здійснювати інші заходи для покращення іміджу галузі.

Учасники конгресу вважають за доцільне провести наступний Міжнародний конгрес і Технічну виставку у травні-червні 2020 року у м. Чорноморськ Одеської області.

One thought on “РЕЗОЛЮЦІЯ

 1. КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ” підтримує резолюцію міжнародного конгресу і спдівається на фундаментальний підхід до вирішення поставлених питань від усіх учасників: влади, громад, підпрємств ВКГ, бізнесу …

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>